LM Dresser

Dresser LM 1500 / 2000 


Driftsäker

 • Dressern är tillverkad och konstruerad i Sverige.
 • Framtagen i samråd med greenkeepers.
 • Uppbyggd av kvalitetsprodukter för maximal driftsäkerhet och minimalt underhåll

Mångsidig

 • Kombinerar den lilla dresserns smidighet med den stora dresserns höga spridningskapacitet. 
 • Stora möjligheter att variera skikttjocklek och spridningsbild.
 • Klarar normal mullinblandning.
 • Kan användas till kalk och gödning m.m.
 • Används till fyllning av dike och bunkrar.
 • Lågt marktryck, 0,8 kg per kvadratcentimeter.
 • Eget hydraulsystem via kraftöverföringen.
 • Kan drivas med de flesta dragfordon med minst 25hk.
 • Ställbar hjulaxel för valfritt dragstångstryck.
 • Möjligheter till kundanpassning. 

Hög kapacitet

 • Vid normal dressning av greener töms behållaren på cirka 5 min.
 • Vi maximal spridningskapacitet, cirka 7-8 mm tjockt och 5-6 meter brett, töms dressaren på cirka 3 minuter. 

Comments