ETT VERKSTADSFÖRETAG MED SERVICE OCH KOMPETENS

 
DET HÄR ÄR VÅRA SPECIALITETER:
Reparation & service åt industri & lantbruk 
  • Svetsning & maskinbearbetning
  • Byggnation av specialmaskiner efter ritning eller skiss. 
  • Konstruktion & beräkningar med ingenjörskompetens
Ring oss gärna för mer information

Telefon:  0430 105 73
Kullsgårdsv. 19, 312 34 LAHOLM